Bezbednost je neprocenjiva i nezamenjiva

Protivpožarna vrata postala su neizostavan proizvod današnjeg vremena, bez obzira da li se radi o novoizgrađenim ili već postojećim objektima. Osnovna funkcija protivpožarnih vrata je da moraju zadovoljiti sigurnosne standarde. U slučaju požara moraju omogućiti bezbednu evakuaciju objekta, sprečiti širenje vatre i dima u druge prostorije objekta i zaštititi ostatak objekta od materijalne štete koja bi bila prouzrokovana požarom.

Sva protivpožarna vrata posjeduju atest akreditovane ispitne laboratorije IMS Beograd.

Uz vrata se dobija prateća atestna pločica sa neophodnim podacima kao što su: serijski broj, vatrootpornost vrata.

Vrata su požarne otpornosti 30, 60, 90 i 120 minuta. Dimenzije vrata se rade prema zahtevu kupca.

Isporučuju se sa kompletnim pratećim okovom, sa ili bez automata za samozatvaranje.

Antikorozivna zaštita: elektrostatičkim putem – plastifikacijom ili osnovnim antikorozivnim premazom dva puta, a zatim završnim premazom u tonu po zahtevu investitora.

Vrata mogu biti jednokrilna ili dvokrilna; čelična ili aluminijumska; puna ili ostakljena; klizna. Sva ova vrata imaju kvalitetnu zvučnu izolaciju pa će vas štititi i od buke.