Bezbednost je neprocenjiva i nezamenjiva

Protivpožarna vrata postala su neizostavan proizvod današnjeg vremena, bez obzira da li se radi o novoizgrađenim ili već postojećim objektima. Osnovna funkcija protivpožarnih vrata je da moraju zadovoljiti sigurnosne standarde. U slučaju požara moraju omogućiti bezbednu evakuaciju objekta. Sprečiti širenje vatre i dima u druge prostorije objekta i zaštititi ostatak objekta od materijalne štete koja bi bila prouzrokovana požarom.

 

Protivpožarna vrata imaju osnovnu funkciju da od požara ili dima maksimalno zaštite ljude i materijalna dobra koji su požarom ugroženi. Takođe, funkcija im je da ne dozvole širenje požara iz prostora u kome se desio. Prvenstveno je važno da budemo svesni da ukoliko uspostavimo ekikasnu zaštitu od požara, produžićemo vreme koje nam je potrebno za evakuaciju ljudi i iznošenje materijalnih vrednosti iz objekta koji je zahvaćen požarom. Protivpožarna vrata prema propisima PP zaštite trebaju biti otporna na plamen vatre, a istovremeno ne smeju biti škodljiva po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Sva protivpožarna vrata poseduju atest akreditovane ispitne laboratorije IMS Beograd.

Uz vrata se dobija prateća atestna pločica sa neophodnim podacima kao što su: serijski broj, vatrootpornost vrata.

Vrata su požarne otpornosti 30, 60, 90 i 120 minuta. Dimenzije vrata se rade prema zahtevu kupca.

Isporučuju se sa kompletnim pratećim okovom, sa ili bez automata za samozatvaranje.

Antikorozivna zaštita: elektrostatičkim putem – plastifikacijom ili osnovnim antikorozivnim premazom dva puta, a zatim završnim premazom u tonu po zahtevu investitora.

Protipožarna vrata Stillmont Beograd mogu biti jednokrilna ili dvokrilna; čelična ili aluminijumska; puna ili ostakljena; klizna. Sva protivpožarna vrata imaju kvalitetnu zvučnu izolaciju pa će vas štititi i od buke.