Segmentna garažna vrata

Segmentna garažna vrata

Popularnost segmentnih vrata značajno je porasla u poslednjim godinama. Njihova snaga i sigurnost samo su neki od faktora zbog kojih su popularna. Naziv segmentna vrata su dobila po tome što su u konstrukciji sastavljena od niza segmenata koji su međusobno povezani.

Segmentna garažna vrata su posledica prilagodljivosti savremenog čoveka u industriji. Ova vrata daju niz mogućnosti i rešenja koja su veoma korisna i efikasna. Mogu biti veoma komforna i bezbedna. Neupitno štede prostor u Vašoj garaži, veliki broj mogućnosti izrade, prilagodljiva za izgradnju bilo kakvog oblika vrata.

Specifičan način čuvanja prostora čini ih veoma poželjnim za garaže u kojima se parkiraju džipovi i kombiji ili bilo koja vrsta velikog automobila. Način podizanja i kretanja vrata je uz plafon i pomeranje vertikalno uza zid. Pored povoljnosti za velika vozila ostavljaju i prostor sa strane, na površini koja bi morala ostati prazna zbog vratnica običnih garažnih vrata.

Segmentna vrata Stillmont Beograd poseduju više osmišljenih sistema bezbednosti. U slučaju zatvaranja ukoliko naiđu na prepreku, istog trenutka se podižu. To im omogućavaju električno mašinski uređaji sa ugrađenim izuzetno osetljivim senzorima. Isti uređaji onemogućavaju nasilno podizanje vrata. Segmentna garažna vrata su konstruisana tako da ne postoji mogućnost povređivanja prstiju i ruku. Sve ovo omogućavaju foto ćelije, guma sa kontaktom za prepreke i sigurnosna kočnica koja se aktivira usled pucanja opruge. Sve ovo omogućava izuzetno visok stepen bezbednosti.

Segmentna garažna vrata

segmentna garažna vrata

Ovakva vrsta garažnih vrata uvek obezbeđuje specifičnu vrstu komfora. Prilikom loših vremenskih uslova ili po mraku, nemate potrebe da izlazite iz automobila. Garažna vrata se automatski zaključavaju. Mogu se otključati mini kodnim tasterom i magnetnim čitačem.

Segmentna garažna vrata imaju dosta razvijen sistem izolacije. Otporna su na jake udare vetra. Termoizolacija im je na zavidnom nivou. Izolacija zvuka je takođe prisutna. Pored izolacije u sebi sadrže i druga dobra svojstva. Nemaju miris, nemaju osobinu truljenja, ne hvataju se plesni i otporna su na vlagu.

Ukoliko se pravilno održavaju mogu trajati veoma dugo.

Mogu se ugraditi na različitim visinama plaforme ili pod nagibom sa oprugama koje bi stajale napred ili pozadi.

U grupu segmentnih vrata obično spadaju:

Galerija